Teamcoaching in 5 fases

Op kantoor zijn we over het algemeen geneigd om ons te focussen op het eigen werk. Toch worden de beste resultaten in teamverband geboekt. Hoe kom je tot meer onderling vertrouwen, een soepelere samenwerking, plezier en meer focus op ontwikkeling en verbetering? Door deze 5 fases van teamcoaching te doorlopen!

Fase 1: de eerste kennismaking

In fase 1 is het team nog onbekend met elkaar Het is net gevormd en medewerkers zijn nog wat onwennig in de omgang met elkaar. Er is nog niet echt sprake van een band. Iedereen werkt voor zich en staat in contact met de teamleider. Bij stap 1 is teamcoaching van de teamleider enorm belangrijk. Het is van groot belang dat hij of zij vertrouwen in het team heeft en goed bespreekt wat de verwachtingen van een ieder zijn.

Fase 2: persoonlijke inbreng

Na de eerste kennismaking raken medewerkers steeds meer aan elkaar elkaar gewend. De verschillende persoonlijkheden komen naar voren – wat ook wel eens kan botsen – en medewerkers worden geconfronteerd met elkaars idee├źn. Toch overheerst de angst om buiten de groep te vallen nog. In deze fase is het goed om je open te stellen voor ieders mening en vrijuit te durven spreken. De teamleider zal dit moeten stimuleren. Pas als iedereen zich comfortabel voelt in zijn rol, begint fase 3.

Fase 3: een volwaardig team

Gefeliciteerd, jullie zijn nu een volwaardig team! Teamleden zien kritiek niet meer als een persoonlijk aanval, maar als opbouwende kritiek en teamleden staan open voor elkaars input. Het team werkt samen aan projecten, normen, waarden en regels. De productiviteit neemt toe en medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheden. 

Fase 4: een topteam

In fase 4 zijn jullie een topteam. Iedereen is op elkaar ingespeeld en er is sprake van een eenheid. Teamleden weten precies wat van hen wordt verwacht en ze werken aan gezamenlijke doelen. De sfeer is goed, iedereen kent elkaars expertise en vertrouwt hier ook op. De teamleider heeft een passieve functie, hij hoeft niet meer bij te sturen of begeleiding te bieden. 

Fase 5: een nieuwe dynamiek

Soms gebeurt het ook dat een schakel binnen het team wegvalt. Omdat iemand ontslag neemt of (langdurig) ziek wordt bijvoorbeeld. In de groep kan dan een terneergeslagen sfeer ontstaan. Mensen zijn bang dat de dynamiek verandert en nemen mentaal alvast afscheid van de collega die vertrekt. In fase 5 is, net als in fase 1 en 2, de inbreng van de teamleider erg belangrijk.